O nás

Seznamte se s námi

Jsme No Strings Orchestra, jedno z nejúspěšnějších hudebních těles vzniklých při základních uměleckých školách v ČR.

Proč NSO? V názvu je ukryto poselství o nástrojovém obsazení orchestru. No Strings znamená v překladu NeSmyčcový. V našem dechovém uskupení tedy o smyčec nezavadíte.

Co se týče hraného repertoáru, koncertní program máme vskutku rozmanitý. Zvládáme nejrůznější aranžmá filmovek, hudby populární, muzikálové či vážné. V neposlední řadě zahrajeme i dechovku. Naše koncerty potěšily už nejednoho posluchače. Věříme, že si na své přijdete i Vy.

Hudební osazenstvo je tvořeno především žáky a absolventy ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice. Ta tvoří pevnou půdu našemu orchestru a neustále doplňuje řady orchestrální sebranky o mladé talenty. Nejčastěji nás můžete potkat v Pardubicích, kde se koná nejvíce našich koncertů. Není ale výjimkou, když vyjedeme i za hranice našeho okresu.


Něco málo z historie

Dechový orchestr působil v ZUŠ již od roku 1960, avšak prošel výraznou změnou ve vedení v roce 2014, kdy byl založen spolek NSO Pardubice a vedoucím se stal Jan Rieger, absolvent ZUŠ Havlíčkova Pardubice. Společně s dirigentem Martinem Maroulem zajistili, aby mohli v jednom tělese hrát jak žáci ZUŠ Pardubice Havlíčkova, tak i její absolventi, kteří stále měli zájem aktivně se podílet na chodu orchestru. Toto dalo za vznik No Strings Orchestra v podobě, v jaké působí až dodnes.

V průběhu následujících let No Strings Orchestra vystupovalo na místních festivalech, slavnostech a kulturních akcích. V Pardubicích se tradičně účastní Podzimních městských slavností, pořádá výchovné koncerty pro školu Svítání a pořádá i svá vlastní vystoupení. Na tyto koncerty si zve hosty z blízkého okolí a vždy se tyto koncerty setkávají s kladným ohlasem. V minulosti se také orchestr účastnil hudebního festivalu Fišerův Bydžov, městského festivalu Zrcadlo umění v Pardubicích či vyjel na zájezd do polského Leszna na mezinárodní festival hudby a folkloru.


Partners in crime