About Us

Meet us!

We are No Strings Orchestra, one of the most successful bands to arise within elementary shools of art in the Czech Republic.

Why NSO?
The name gives a hint about the roster of the orchestra. No Strings stands for no strings. Therefore, looking at us, you can't stumble on a fiddlestick or a string.

When it comes to our repertoire, it really is miscellaneous. We play variety of pop music, musicals, movie soundtracks, and even classical music. Furthermore, we can pull some Oompah music too. Our performances have cheered many listeners. We believe you will enjoy them as well!

Our roster consists mainly of pupils and graduates of ZUŠ Havlíčkova 925, Pardubice. The school itself creates a hinterland and continuingly fills gaps in our roster with young talented kids. You can meet us in Pardubice, where most of our performances take place. Contrary to that, it's no exception that we perform at other places too.

Něco málo z historie

Dechový orchestr působil v ZUŠ již od roku 1960, avšak prošel výraznou změnou ve vedení v roce 2014, kdy byl založen spolek NSO Pardubice a vedoucím se stal Jan Rieger, absolvent ZUŠ Havlíčkova Pardubice. Společně s dirigentem Martinem Maroulem zajistili, aby mohli v jednom tělese hrát jak žáci ZUŠ Pardubice Havlíčkova, tak i její absolventi, kteří stále měli zájem aktivně se podílet na chodu orchestru. Toto dalo za vznik No Strings Orchestra v podobě, v jaké působí až dodnes.

V průběhu následujících let No Strings Orchestra vystupovalo na místních festivalech, slavnostech a kulturních akcích. V Pardubicích se tradičně účastní Podzimních městských slavností, pořádá výchovné koncert pro školu Svítání a pořádá i svá vlastní vystoupení. Na tyto koncerty si zve hosty z blízkého okolí a vždy se tyto koncerty setkávají s kladným ohlasem. V minulosti se také orchestr účastnil hudebního festivalu Fišerův Bydžov, městského festivalu Zrcadlo umění v Pardubicích či vyjel na zájezd do polského Leszna na mezinárodní festival hudby a folkloru.

dechový orchestr, pardubický nesmyčcový orchestr, NSO, pardubický dechový orchestr